Ohlášky

 • 23.06.2019 19:09

  23. června 2019 – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

  *“KUP SI SVOJI ŠABLONU“  - V tomto roce proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí vás, farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem dárcům za podporu celého díla!
  FARNÍ SBÍRKA NA OPRAVU BUDE PŘÍŠTÍ NEDĚLI, 30.ČERVNA. DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC! V neděli 30. června – v den pouti na Novém Hrádku – bude kostel pro zájemce zpřístupněn také odpoledne (od 14 do17 hod.).

  *SBÍRKA NA CHARITU  je vyhlášena na tuto neděli, 23. června. Za projev solidarity a lásky vyjadřují dík ředitelka Diecézní charity ing. Anna Maclová a prezident Mons. Pavel Rousek.

  *NIKODÉMOVA NOC  bude ve čtvrtek 27.  června od 21.00 hod.;  tichá adorace 30 minut,
  na závěr svátostné požehnání.

  *BOHOSLUŽBY NA BOROVÉ A VE SNĚŽNÉM - s ohledem na pouť na Borové (v neděli 30. 6.) bude Mše sv. na Sněžném v sobotu 22. června  a také následující sobotu - 29. června. Začátek v 18. 00 hod. Děkujeme za pochopení.

  *NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA probíhala v budově základní školy. Po celý školní rok se jí účastnilo 15 dětí; jim, jejich rodičům a paní katechetce Mgr. Daně Drašnarové oplať sám Dobrý Bůh!

  *“OTEVŘENÝ KOSTEL  - zájemci o službu průvodce (červenec – srpen) hlaste se v sakristii.

  *BOHOSLUŽBY  NA NOVÉM HRÁDKU  – v čas letních prázdnin nebudou na Novém Hrádku středeční mše svaté.

  *NÁRODNÍ  POUŤ DO ŘÍMA  - podrobnosti naleznete na: www.bihk.cz
  *PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby – naposledy za výzdobu kostela a stavbu oltářů pro slavnost Těla a Krve Páně. Odplať vám sám Dobrý Bůh!.
  *ADORACE  NSO  – první pátek v měsíci a v týdnu při večerní adoraci ´Nikodémova noc´.
  Na Borové a ve Sněžném každou neděli na závěr mše svaté.
  *SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede mší svatou, po domluvě lze i jindy.
  *MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede mší svatou.

   

 • 16.06.2019 21:13

  16. června 2019 – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  *“KUP SI SVOJI ŠABLONU“  - V tomto roce proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí vás, farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem dárcům za podporu celého díla!

  *VÝZDOBA KOSTELA PRO SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA - v sobotu 22. června v 9.00 hod. dovoz břízek a výzdoba kostela, v neděli 23. června od 5.30 hod. stavění oltářů. Všem, kdo přiložíte ruku k dílu, odplať sám Dobrý Bůh!

  *NIKODÉMOVA NOC  bude ve čtvrtek 20.  června od 21.00 hod.;  tichá adorace 30 minut, na závěr svátostné požehnání.

  *SBÍRKA NA CHARITU  je vyhlášena na příští neděli, 23. června. Za projev solidarity a lásky vám děkují ředitelka Diecézní charity ing. Anna Maclová a prezident Mons. Pavel Rousek.

  *BOHOSLUŽBY NA BOROVÉ A VE SNĚŽNÉM - s ohledem na pouť na Borové (neděle 30. 6.) bude Mše sv. na Sněžném v sobotu 22. června a pak  i následující sobotu, 29. června. Všem děkujeme za pochopení.

  *NÁRODNÍ  POUŤ DO ŘÍMA  - u příležitosti výročí svatořečení sv. Anežky České v roce 1989 pořádá Diecézní poutní centrum zájezd (pondělí 11. – středa 13.  listopadu 2019).  Zájemci se mohou hlásit již nyní. Podrobnosti na www.bihk.cz
  Koruna sv. Anežky České pro papeže Františka – podrobnosti naleznete na https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5484-koruna-sv.-anezky-ceske-pro-papeze-frantiska.html

  *PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby.
  *ADORACE  NSO  – první pátek v měsíci a v týdnu při večerní adoraci ´Nikodémova noc´.
  Na Borové a ve Sněžném každou neděli na závěr mše svaté.
  *SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede mší svatou, po domluvě lze i jindy.
  *MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede Mší svatou.

   

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode