Ohlášky

 • 24.01.2016 21:55

  3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  24. LEDNA 2016

  *Setkání nejmenších dětí  bude v pátek 5. 2. 2016 od 16:30 do 17:30 hod.
  u Vondřejcových. Dřívější termín se nehodí, protože jsou pololetní prázdniny.
  *Náboženství nebude v pátek 29.ledna – školní prázdniny. Sejdeme se opět další pátek, a to 5. února.
  *Ve středu 27. ledna začíná mše sv. na Novém Hrádku již v 17.30 hod. Společná modlitba růžence v 17 hod. Děkujeme za pochopení.
  *Poslední sobota v měsíci   Poutní mše sv. za nová duchovní povolání začíná v Rokoli v 9.30 hod. Před ní modlitba růžence, po mši sv. adorace a křížová cesta. Všechny farníky zveme k účasti!
  *Dovolená  Ve dnech 25. – 29. ledna volejte prosím duchovního správce farnosti jen ve skutečně naléhavých případech. Děkujeme za pochopení.
  *Petici  PROTI  OSVOJENÍ  SI  DÍTĚTE  REGISTROVANÝMI  PÁRY
  iniciovala poslankyně Parlamentu ČR ing. Pavlína Nytrová; znění naleznete
  na www.petice-adopce.cz   Možno hlasovat i elektronicky, k projednání je však nutno petici podpořit počtem 10.000 hlasů v „papírové“ formě. Petiční archy můžete podepsat v kostele (u sloupu) anebo v sakristii. Děkujeme Vám!
  *TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA   se uskutečnila jak na Novém Hrádku, tak i na Borové
  a ve Sněžném.  Zatím jsou známy výsledky z Nového Hrádku: farníci přispěli částkou celkem 32.541 Kč. Na Borovém 4.640 a ve Sněžném 6.452 korun, celkem tedy 43.633 Kč. Všem štědrým dárcům patří naše upřímné Pán Bůh odplať!
  *Výstav Nejsvětější Svátosti oltářní  bude v liturgickém mezidobí vždy v neděli na závěr mše svaté.
  *Modlitba růžence – společně vždy ½ hodiny před každou mší svatou.
  *Hnutí pro život ČR – vzadu v kostele je nejnovější číslo věstníku organizace, která dlouhodobě úspěšně bojuje za život nenarozených dětí a ochranu matek.
  *Poděkování  vyslovujeme všem, kdo v naší farnosti i obci nezištně přispívají svou modlitbou, prací, službou i oběťmi k tomu, že můžeme víru společně prožívat v klidu, míru, pokoji a lásce Kristově.
                                                             

 • 17.01.2016 11:50

  17. LEDNA 2016

  *Petici  PROTI  OSVOJENÍ  SI  DÍTĚTE  REGISTROVANÝMI  PÁRY
  iniciovala poslankyně Parlamentu ČR ing. Pavlína Nytrová; znění naleznete
  na www.petice-adopce.cz   Možno hlasovat i elektronicky, k projednání je však nutno petici podpořit počtem 10.000 hlasů v „papírové“ formě. Petiční archy můžete podepsat v kostele (u sloupu) anebo v sakristii. Děkujeme Vám!
  *TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA   se uskutečnila jak na Novém Hrádku, tak i na Borové
  a ve Sněžném.  Zatím jsou známy výsledky z Nového Hrádku: farníci přispěli částkou celkem 32.541 Kč. Všem štědrým dárcům patří naše upřímné Pán Bůh odplať!
  *Výstav Nejsvětější Svátosti oltářní  bude v liturgickém mezidobí vždy v neděli na závěr mše svaté.
  *“Pojďte na faru!“  poprvé v novém roce se sejdeme v neděli 17. ledna.
  *Modlitba růžence – společně vždy ½ hodiny před každou mší svatou.
  *Hnutí pro život ČR – vzadu v kostele je nejnovější číslo věstníku organizace, která dlouhodobě úspěšně bojuje za život nenarozených dětí a ochranu matek.
  *Poděkování  vyslovujeme všem, kdo v naší farnosti i obci nezištně přispívají svou modlitbou, prací, službou i oběťmi k tomu, že můžeme víru společně prožívat v klidu, míru, pokoji a lásce Kristově.

                                                                          * * * * *

<< 87 | 88 | 89 | 90 | 91 >>

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode