Ohlášky

 • 09.01.2016 17:39

  10. LEDNA 2016

  *Petici  PROTI  OSVOJENÍ  SI  DÍTĚTE  REGISTROVANÝMI  PÁRY , kterou iniciovala poslankyně Parlamentu ČR ing. Nytrová: na www.petice-adopce.cz
  je možno hlasovat i elektronicky, k projednání je však nutno petici podpořit počtem 10.000 hlasů v „papírové“ formě. Petiční archy můžete podepsat v kostele (u sloupu) anebo v sakristii.
  *TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  - uskutečnila se jak na Novém Hrádku, tak i na Borové
  a ve Sněžném.  Všem, kteří ji připravili a aktivně se do ní zapojili, upřímné Pán Bůh zaplať!
  *Rada farnosti  se sejde ve čtvrtek 14. ledna 2016 v 19 hod. na faře.
  *Výstav Nejsvětější Svátosti oltářní  bude v liturgickém mezidobí vždy v neděli na závěr mše svaté.
  *“Pojďte na faru!“  poprvé v novém roce se sejdeme v neděli 17. ledna.
  *Modlitba růžence – společně vždy ½ hodiny před každou mší svatou.
  *Hnutí pro život ČR – vzadu v kostele je nejnovější číslo věstníku organizace, která dlouhodobě úspěšně bojuje za život nenarozených dětí a ochranu matek.
  *Poděkování  vyslovujeme všem, kdož v naší farnosti přispěli svou službou k tomu, že jsme v naší farnosti mohli prožít Advent i Vánoce v klidu a míru, pohodě a vzájemné blízkosti. Děkujeme vám!

                                                                          * * * * *

  *Doba vánoční končí svátkem křtu Páně, letos tedy v neděli 10. ledna 2016.  V pondělí 11. ledna začíná liturgické mezidobí, které potrvá před začátkem doby postní do úterý 5. týdne – do 9. února 2016.

                                                                           * * * * *
   

 • 03.01.2016 17:14

  2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

  *Novokněz P. Jiří Jakoubek, farní vikář v Náchodě, bude na Novém Hrádku sloužit Mši svatou v úterý 5. ledna od 18.00 hod. Na závěr udělí věřícím své novokněžské požehnání. Po Mši sv. společenství na faře.
  *Poslední rozloučení  s +Josefem Čtvrtečkou (91) ze Sněžného bude na Novém Hrádku ve čtvrtek 7. ledna ve 13 hodin (Mše sv. a uložení do hrobu). R.I.P.

  *Náboženství  bude v novém roce poprvé v pátek 8. ledna.
  *TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA
    proběhne na Novém Hrádku v sobotu 9. ledna.
  *Výstav Nejsvětější Svátosti oltářní  v době vánoční nebude.
  *“Pojďte na faru!“
    poprvé v novém roce se na faře sejdeme v neděli 17. ledna.
  *Modlitba růžence – společně vždy ½ hodiny před každou mší svatou.
  *Hnutí pro život ČR – vzadu v kostele je nejnovější číslo věstníku organizace, která dlouhodobě úspěšně bojuje za život nenarozených dětí a ochranu matek.
  *Poděkování  vyslovujeme všem, kdož v naší farnosti i obci nezištně zajišťují mnohé práce a služby. Upřímné Pán Bůh odplať!

   

  *Doba vánoční končí svátkem křtu Páně, letos tedy v neděli 10. ledna 2016.  V pondělí 11. ledna začíná liturgické mezidobí, které potrvá před začátkem doby postní do úterý 5. týdne – do 9. února.

   

<< 88 | 89 | 90 | 91 | 92 >>

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode