Ohlášky

 • 07.07.2019 11:06

  7. července 2019 – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  *“KUP SI SVOJI ŠABLONU“  - V tomto roce proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí vás, farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem dárcům za podporu celého díla!
  Sbírka na dokončení opravy střechy z minulé neděle vynesla na Novém Hrádku 15.386 Kč.  Děkujeme  vám všem!

  *NIKODÉMOVA NOC  bude ve čtvrtek 11.  července od 21.00 hod.;  tichá adorace 30 minut,
  na závěr svátostné požehnání. 

  *“OTEVŘENÝ KOSTEL: úterý – neděle, 9 – 12 a 14 – 17 hod. Prohlídka kostela je doplněna komentovaným výkladem průvodce. Probíhá v červenci a srpnu.
  Zájemci o službu průvodce se mohou i nadále hlásit v sakristii.

   

  *OTISKY PRSTU NA SOCHU KORUNA SV. ANEŽKY ČESKÉ
    Přípravný výbor podzimní pouti do Říma připomíná možnost registrace farností, přejí-li si farníci dát své otisky na sochu Koruna svaté Anežky pro papeže Františka. Otisky prstu věřících budou pevnou součástí sochy, která pak bude papeži předána ve Vatikánu. Registrace farností je nutná pro zajištění distribuce archů ručního papíru, na který se budou otisky snímat.

  Termín pro registraci farností je 18. červenec 2019. Po uzávěrce registrací bude zahájena koordinovaná distribuce zásilek materiálu pro snímání otisků.

  *Součástí celé akce je i finanční sbírka, která dar doprovodí.  Z těchto prostředků Svatý Otec pomůže trpícím a potřebným v různých částech světa.


  *BOHOSLUŽBY  NA NOVÉM HRÁDKU  – v čas letních prázdnin nebudou středeční mše svaté.


  *PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby.
  *ADORACE  NSO  – první pátek v měsíci a v týdnu při večerní adoraci ´Nikodémova noc´.
  Na Borové a ve Sněžném každou neděli na závěr mše svaté.
  *SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede mší svatou, po domluvě lze i jindy.
  *MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede Mší svatou. 

   

 • 01.07.2019 08:18

  30. června 2019 – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  *“KUP SI SVOJI ŠABLONU“  - V tomto roce proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí vás, farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem dárcům za podporu celého díla!
  FARNÍ SBÍRKA NA OPRAVU BUDE TUTO NEDĚLI, 30. ČERVNA. DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC! V tento den bude kostel zpřístupněn pro zájemce do 12 hod. a odpoledne - od 14 do 17 hod.

  *Poslední rozloučení s +Pavlem Vondřejcem se uskuteční ve čtvrtek 4. července v děkanském kostele Nejsvětější Trojice v Novém Městě nad Metují od 14.00 hod. R.I.P.

  *SBÍRKA NA CHARITU z minulé neděle vynesla v naší farnosti celkem 5.722Kč (Borová 1.228, Sněžné 1.350 a Nový Hrádek 3.144 Kč). Děkujeme za vaši vstřícnost a modlitby! 

  *NIKODÉMOVA NOC  bude ve čtvrtek 4.  července od 21.00 hod.;  tichá adorace 30 minut,
  na závěr svátostné požehnání.

  *1. PÁTEK V MĚSÍCI je na slavnost sv. Cyrila a Metoděje, 5. července.  Mše sv. na Novém Hrádku v 18.00 hod., společná modlitba růžence a příležitost ke svátosti smíření od 17.30.
  Na závěr mše sv. adorace NSO.
  *“OTEVŘENÝ KOSTEL: úterý – neděle, 9 – 12 a 14 – 17 hod. Prohlídka kostela je doplněna komentovaným výkladem průvodce. Probíhá v červenci a srpnu.

  *POUTNÍ MŠE SV. V TISU bude v neděli 7. července v 10.30 hod.
  *BOHOSLUŽBY NA BOROVÉ A VE SNĚŽNÉM  - budou obě – s ohledem na nedělní poutní mši sv. v Tisu – v sobotu 6. července. Ve Sněžném začátek od 16.30 hod., na Borové v 18.00 hod. Děkujeme za pochopení.
  *BOHOSLUŽBY  NA NOVÉM HRÁDKU  – v čas letních prázdnin nebudou středeční mše svaté.

   NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  - po celý školní rok se jí účastnilo 15 dětí ve dvou skupinách; jim, jejich rodičům a paní katechetce Mgr. Daně Drašnarové oplať sám Dobrý Bůh!
  *PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby - naposledy výzdoba a úklid kostela na Boží Tělo a před poutí.
  *ADORACE  NSO  – první pátek v měsíci a v týdnu při večerní adoraci ´Nikodémova noc´.
  Na Borové a ve Sněžném každou neděli na závěr mše svaté.
  *SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede mší svatou, po domluvě lze i jindy.
  *MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede Mší svatou. 

   

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode