Ohlášky

 • 05.05.2019 14:49

  5. května 2019 – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  *“KUP SI SVOJI ŠABLONU“  - V tomto roce proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí vás, farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem dárcům za podporu celého díla!

  *SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ  proběhne – na popud papeže Františka - v týdnu od 6. do 12. května. V komunitách zasvěceného života, seminářích, ve farních společenstvích ale i jako jednotlivci se modlíme za nová duchovní povolání. Celý týden modliteb za povolání vyvrcholí na 4. neděli velikonoční, neděli Dobrého pastýře. Pamatujme na tento úmysl také v osobní modlitbě!

  *POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ  se zemřelou paní Vlastou Vondřejcovou bude na Novém Hrádku v úterý 7. května ve 13 hod. R.I.P.!

  *MÁJOVÉ POBOŽNOSTI: na Novém Hrádku každou středu po Mši svaté, Borová a Sněžné   vždy v sobotu.

  * NIKODÉMOVA NOC  - tichá večerní adorace – bude ve čtvrtek 9. května ve 20.30 hod. Doba trvání 30 minut, na závěr svátostné požehnání.

  *SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ   je vyhlášena na příští neděli, 12. května, neděli Dobrého pastýře. Děkujeme za štědrost a provázejme bohoslovce také modlitbou!

  *PRVNÍ  SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  bude na Novém Hrádku v neděli 26. května 2019.  Začátek Mše sv. v 8.30 hod.

  *NÁRODNÍ  POUŤ DO ŘÍMA  - u příležitosti výročí svatořečení sv. Anežky České v roce 1989 pořádá Diecézní poutní centrum zájezd (pondělí 11. – středa 13.  listopadu 2019).  Zájemci se mohou hlásit již nyní. Podrobnosti na www.bihk.cz

  *PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby, naposledy při  předvelikonočním úklidu kostela a kaplí.
  *ADORACE  NSO  – první pátek v měsíci a v týdnu při večerní adoraci ´Nikodémova noc´.
  Na Borové a ve Sněžném každou neděli na závěr mše svaté.
  *SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede mší svatou, po domluvě lze i jindy.
  *MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede mší svatou.

   

 • 29.04.2019 08:17

  28. dubna 2019 – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství)

  *“KUP SI SVOJI ŠABLONU“  - V tomto roce proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí vás, farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem dárcům za podporu celého díla!
  Sbírka na dokončení opravy střechy kostela z minulé neděle vynesla celkem 15.801 Kč. Všem dárcům veliký dík!

  *PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI3. květen. Na závěr Mše sv. bude adorace.

  *II. FARNÍ POUŤ DO VAMBEŘIC  - sobota 4. května 2019.  Požehnání poutníkům v 6.00 hod. ve farním kostele na Novém Hrádku, mše sv. ve Vambeřicích v 16.00 hod. Mše sv. na Borové bude až od 19.00 hod.

  *PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  bude na Novém Hrádku v neděli 26. května 2019. Začátek Mše sv. v 8.30 hod.

  *NÁRODNÍ  POUŤ DO ŘÍMA  - u příležitosti výročí svatořečení sv. Anežky České v roce 1989 pořádá Diecézní poutní centrum zájezd (pondělí 11. – středa 13.  listopadu 2019).  Zájemci se mohou hlásit již nyní. Podrobnosti na www.bihk.cz

  *PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby, naposledy při  předvelikonočním úklidu kostela a kaplí.
  *ADORACE  NSO  – první pátek v měsíci a v týdnu při večerní adoraci ´Nikodémova noc´.
  Na Borové a ve Sněžném každou neděli na závěr mše svaté.
  *SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede mší svatou, po domluvě lze i jindy.
  *MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede mší svatou.

   

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode