Ohlášky

 • 21.04.2019 15:43

  21. dubna 2019 – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

  *“KUP SI SVOJI ŠABLONU“  - V tomto roce proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí vás, farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem dárcům za podporu celého díla!
  Farní sbírka na dokončení opravy střechy bude na Hod Boží velikonoční – 21. dubna 2019.

  *SBÍRKA NA PASTORAČNÍ AKTIVITY V DIECÉZI  vynesla v naší farnosti 3.251 Kč (Borová 300, Sněžné 660, Nový Hrádek 2.291 Kč).  Děkujeme všem za pochopení a štědrost.

  *ŽEHNÁNÍ POKRMŮ  bude při mši sv. na slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

  *POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ se zemřelým p. Markem Kozlem bude na Novém Hrádku v úterý 23. dubna v 15.00 hod. R.I.P.

  *4. NOVÝ MOTO HRÁDEKsobota 27. dubna 2019.  Mše sv. v 11.00 hod., po ní žehnání
  a další doprovodný program.
  *II. FARNÍ POUŤ DO VAMBEŘIC  - sobota 4. května 2019.  Poutníci hlaste se u pana Pavla Bohadla, a to do 25. dubna.
  *PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  bude na Novém Hrádku v neděli 26. května 2019.  Začátek mše sv. v 8.30 hod.
  *NÁRODNÍ  POUŤ DO ŘÍMA  - u příležitosti výročí svatořečení sv. Anežky České v roce 1989 pořádá Diecézní poutní centrum zájezd (pondělí 11. – středa 13.  listopadu 2019).  Zájemci se mohou hlásit již nyní. Podrobnosti na www.bihk.cz

  *PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby, naposledy při  předvelikonočním úklidu kostela a kaplí.
  *ADORACE  NSO  – první pátek v měsíci a v týdnu při večerní adoraci ´Nikodémova noc´.
  Na Borové a ve Sněžném každou neděli na závěr mše svaté.
  *SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede mší svatou, po domluvě lze i jindy.
  *MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede mší svatou.

   

 • 14.04.2019 12:28

  14. dubna 2019 – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

  *“KUP SI SVOJI ŠABLONU“  - V tomto roce proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí vás, farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem za podporu celého díla!
  Farní sbírka na dokončení opravy střechy bude na Hod Boží velikonoční – 21. dubna 2019.

  *TÝDEN POKÁNÍ ZA HŘÍCHY PROTI NEZLETILÝM A ZRANITELNÝM   od 7. dubna (5. neděle postní) do 14. dubna (Květná neděle) vyhlásil sídelní biskup královéhradecký J. E. Mons. Jan Vokál. Celý text výzvy i rozvrh hodinových adorací naleznete u sloupu a na farním webu.

  *SBÍRKA NA PASTORAČNÍ AKTIVITY V DIECÉZI je Biskupstvím královéhradeckým vyhlášena na tuto neděli - 14. dubna. Děkujeme všem za pochopení a štědrost.

  *KŘÍŽOVÁ CESTA bude naposledy ve středu 17. dubna na závěr Mše svaté. Nikodémova noc ve Svatém týdnu nebude.

  *ZPOVÍDÁNÍ VE SVATÉM TÝDNU : úterý 16. dubna od 17.30 hod. (mše sv. nebude), středa 17. dubna od 17.15 hod. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek zpovídání nebude.

  *4. NOVÝ MOTO HRÁDEKsobota 27. dubna 2019.  Mše sv. v 11.00 hod., po ní žehnání
  a další doprovodný program.
  *II. FARNÍ POUŤ DO VAMBEŘIC  - sobota 4. května 2019.  Poutníci hlaste se u pana Pavla Bohadla, a to do 25. dubna.
  *PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  bude na Novém Hrádku v neděli 26. května 2019.  Začátek mše sv. v 8.30 hod.
  *NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA  - u příležitosti výročí svatořečení sv. Anežky České v roce 1989 pořádá Diecézní poutní centrum zájezd (pondělí 11. – středa 13.  listopadu 2019).  Zájemci se mohou hlásit již nyní. Podrobnosti na www.bihk.cz

  *PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby, naposledy při  předvelikonočním úklidu kostela a kaplí.
  *ADORACE  NSO  – první pátek v měsíci a v týdnu při večerní adoraci ´Nikodémova noc´.
  Na Borové a ve Sněžném každou neděli na závěr mše svaté.
  *SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede mší svatou, po domluvě lze i jindy.
  *MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede mší svatou.

   

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode