16. června 2019 – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

16.06.2019 21:13

*“KUP SI SVOJI ŠABLONU“  - V tomto roce proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí vás, farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem dárcům za podporu celého díla!

*VÝZDOBA KOSTELA PRO SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA - v sobotu 22. června v 9.00 hod. dovoz břízek a výzdoba kostela, v neděli 23. června od 5.30 hod. stavění oltářů. Všem, kdo přiložíte ruku k dílu, odplať sám Dobrý Bůh!

*NIKODÉMOVA NOC  bude ve čtvrtek 20.  června od 21.00 hod.;  tichá adorace 30 minut, na závěr svátostné požehnání.

*SBÍRKA NA CHARITU  je vyhlášena na příští neděli, 23. června. Za projev solidarity a lásky vám děkují ředitelka Diecézní charity ing. Anna Maclová a prezident Mons. Pavel Rousek.

*BOHOSLUŽBY NA BOROVÉ A VE SNĚŽNÉM - s ohledem na pouť na Borové (neděle 30. 6.) bude Mše sv. na Sněžném v sobotu 22. června a pak  i následující sobotu, 29. června. Všem děkujeme za pochopení.

*NÁRODNÍ  POUŤ DO ŘÍMA  - u příležitosti výročí svatořečení sv. Anežky České v roce 1989 pořádá Diecézní poutní centrum zájezd (pondělí 11. – středa 13.  listopadu 2019).  Zájemci se mohou hlásit již nyní. Podrobnosti na www.bihk.cz
Koruna sv. Anežky České pro papeže Františka – podrobnosti naleznete na https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5484-koruna-sv.-anezky-ceske-pro-papeze-frantiska.html

*PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby.
*ADORACE  NSO  – první pátek v měsíci a v týdnu při večerní adoraci ´Nikodémova noc´.
Na Borové a ve Sněžném každou neděli na závěr mše svaté.
*SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede mší svatou, po domluvě lze i jindy.
*MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede Mší svatou.

 

Zpět

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode