19. května 2019 – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

19.05.2019 18:25

*“KUP SI SVOJI ŠABLONU“  - V tomto roce proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí vás, farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem dárcům za podporu celého díla!

*SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ  z minulé neděle vynesla v naší farnosti celkem 4.560 Kč (Borová 1.700, Sněžné 850 a Nový Hrádek 2.010 Kč).  Děkujeme za štědrost a provázejme formaci bohoslovců také stálou modlitbou!

*POMOC – RODINA KOZLOVÝCH  Paní Eliška Kozlová děkuje všem za pomoc, kterou jí naši farníci i další přátelé a známí rozličným způsobem projevili a projevují. Všem, kteří svými skutky naplňujete učení Kristovo, odplať štědře sám Dobrý Bůh!

*NIKODÉMOVA NOC  - tichá večerní adorace – bude ve čtvrtek 23. května ve 21.00 hod. Doba trvání 30 minut, na závěr svátostné požehnání.  

*MÁJOVÉ POBOŽNOSTI:  na Novém Hrádku každou středu po Mši svaté, Borová a Sněžné vždy v sobotu.

*FARNÍ ODPOLEDNE – sobota 1. června od 14 hod. na faře. Všichni jste zváni i vítáni!

*PRVNÍ  SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  bude na Novém Hrádku v neděli 26. května 2019.  Začátek Mše sv. v 8.30 hod.

*CAMERATA NOVA NÁCHOD 2019  - koncert ve farním kostele sv. apoštolů Petra a Pavla
na Novém Hrádku se uskuteční v sobotu 8. června od 19.00 hod. Vystoupí Komorní orchestr Slávy Vorlové z Náchoda a Cantores cantant Kolín.  

*NÁRODNÍ  POUŤ DO ŘÍMA  - u příležitosti výročí svatořečení sv. Anežky České v roce 1989 pořádá Diecézní poutní centrum zájezd (pondělí 11. – středa 13.  listopadu 2019).  Zájemci se mohou hlásit již nyní. Podrobnosti na www.bihk.cz

*PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby.

*ADORACE  NSO  – první pátek v měsíci a v týdnu při večerní adoraci ´Nikodémova noc´.
Na Borové a ve Sněžném každou neděli na závěr mše svaté.
*SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede mší svatou, po domluvě lze i jindy.
*MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede Mší svatou.

 

Zpět

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode