23. června 2019 – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

23.06.2019 19:09

*“KUP SI SVOJI ŠABLONU“  - V tomto roce proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí vás, farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem dárcům za podporu celého díla!
FARNÍ SBÍRKA NA OPRAVU BUDE PŘÍŠTÍ NEDĚLI, 30.ČERVNA. DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC! V neděli 30. června – v den pouti na Novém Hrádku – bude kostel pro zájemce zpřístupněn také odpoledne (od 14 do17 hod.).

*SBÍRKA NA CHARITU  je vyhlášena na tuto neděli, 23. června. Za projev solidarity a lásky vyjadřují dík ředitelka Diecézní charity ing. Anna Maclová a prezident Mons. Pavel Rousek.

*NIKODÉMOVA NOC  bude ve čtvrtek 27.  června od 21.00 hod.;  tichá adorace 30 minut,
na závěr svátostné požehnání.

*BOHOSLUŽBY NA BOROVÉ A VE SNĚŽNÉM - s ohledem na pouť na Borové (v neděli 30. 6.) bude Mše sv. na Sněžném v sobotu 22. června  a také následující sobotu - 29. června. Začátek v 18. 00 hod. Děkujeme za pochopení.

*NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA probíhala v budově základní školy. Po celý školní rok se jí účastnilo 15 dětí; jim, jejich rodičům a paní katechetce Mgr. Daně Drašnarové oplať sám Dobrý Bůh!

*“OTEVŘENÝ KOSTEL  - zájemci o službu průvodce (červenec – srpen) hlaste se v sakristii.

*BOHOSLUŽBY  NA NOVÉM HRÁDKU  – v čas letních prázdnin nebudou na Novém Hrádku středeční mše svaté.

*NÁRODNÍ  POUŤ DO ŘÍMA  - podrobnosti naleznete na: www.bihk.cz
*PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby – naposledy za výzdobu kostela a stavbu oltářů pro slavnost Těla a Krve Páně. Odplať vám sám Dobrý Bůh!.
*ADORACE  NSO  – první pátek v měsíci a v týdnu při večerní adoraci ´Nikodémova noc´.
Na Borové a ve Sněžném každou neděli na závěr mše svaté.
*SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede mší svatou, po domluvě lze i jindy.
*MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede mší svatou.

 

Zpět

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode