26. května 2019 – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

25.05.2019 21:56

*“KUP SI SVOJI ŠABLONU“  - V tomto roce proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí vás, farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem dárcům za podporu celého díla!

*PRVNÍ  SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  bude na Novém Hrádku v neděli 26. května 2019.  Ke stolu Páně poprvé přistoupí Dominik Hlaváček, Nikol Knoulichová a Jakub Maisner. Mše sv. začíná v 8.30 hod.

*SBÍRKA NA POMOC KŘESŤANŮM BLÍZKÉHO VÝCHODU je vyhlášena českými a moravskými biskupy na tuto neděli, 26. května. Děkujeme všem za štědrost a modlitby!

*BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:  slavnost Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 30. května v 18.00 hod., ve středu Mše svatá nebude.
*NIKODÉMOVA NOC  - tichá večerní adorace – středa 29. května ve 21.00 hod. Doba trvání 30 minut, na závěr svátostné požehnání.  

*MÁJOVÉ POBOŽNOSTI:  na Novém Hrádku každou středu po Mši svaté, Borová a Sněžné vždy v sobotu. Na Novém Hrádku bude naposledy v pátek 31. května.

*FARNÍ ODPOLEDNEsobota 1. června od 14 hod. na faře. Všichni jste zváni i vítáni!

*R.D. Jan Józef Czarny bude v naší farnosti působit v týdnu od 1. do 8. června.

*CAMERATA NOVA NÁCHOD 2019  - koncert ve farním kostele sv. apoštolů Petra a Pavla
na Novém Hrádku se uskuteční v sobotu 8. června od 19.00 hod. Vystoupí Komorní orchestr Slávy Vorlové z Náchoda a Cantores cantant Kolín.  

*NÁRODNÍ  POUŤ DO ŘÍMA  - u příležitosti výročí svatořečení sv. Anežky České v roce 1989 pořádá Diecézní poutní centrum zájezd (pondělí 11. – středa 13.  listopadu 2019).  Zájemci se mohou hlásit již nyní. Podrobnosti na www.bihk.cz

*PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby.
*ADORACE  NSO  – první pátek v měsíci a v týdnu při večerní adoraci ´Nikodémova noc´.
Na Borové a ve Sněžném každou neděli na závěr mše svaté.
*SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede mší svatou, po domluvě lze i jindy.
*MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede Mší svatou.

 

Zpět

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode