3. neděle adventní–barva růžová?

12.12.2015 22:15

První neděle adventní poukazuje na přicházejícího Vykupitele jen jakoby v dáli, druhá nám ho přibližuje tím, že ohlašuje jeho vykupitelský program (slepí vidí, kulhaví chodí, malomocní se očišťují, hluší slyší, chudým se zvěstuje evangelium). O třetí neděli Předchůdce volá: „Uprostřed vás stojí...“

Počáteční slovo vstupní modlitby /introit) dalo třetí neděli název:  Gaudete, Radujte se. 
Radostný ráz neděle je možno vyjádřit růžovou barvou mešního roucha či střídmou květinovou výzdobou.

 

Starozákonní písně o Vykupiteli z žalmu 84 zaznívají v druhé části introitu i v offertoriu: díkůvzdání za babylonské osvobození je obrazem vykoupení. (Je to ten žalm, který zpíváme po vstupní antifoně: Ejhle, Hospodin přijde.) Liturgie opěvuje požehnání, jaké přineslo světu Boží království s příchodem Spasitele.

Současně si však uvědomujeme své viny a slabosti. Vyslovujeme je svou lítost  i důvěru v Boží milost a pomoc a vysvobození ze starého otroctví (vetus servitus).
                                                *****

Třetí advent

Před námi je již poslední adventní neděle. Co se ale děje při té předposlední? Dnes byste každopádně měli zapálit třetí svíčku na adventním věnci.

Až dodnes vás od prvního adventu provázela postní fialová barva. To se ale nyní změní. Ve třetím adventu se totiž fialová barva mění na veselejší růžovou. Dříve se také zapalovala růžová svíce, která se nazývala též pastýřská. Zapálení této svíce vyjadřuje radost z toho, že se předvánoční čekání blíží ke konci a adventní období získává slavnostnější ráz. Třetí adventní neděle se též – lidově - nazývá stříbrná.
                                  *****

Třetí adventní neděle.

Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.

Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.

Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je již téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.

Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout na Štědrý den.

                                                            *****

Mimo rozdílného počtu svíček (čtyři, pět i více) jsou použity na adventních věncích i svíčky různých barev, podle symboliky. Kromě čtyř fialových, nebo červených svíček se používá další klasický vzor tři fialové svíčky a jednu růžová svíčka. Ve středu věnce může být podle dalšího tradičního modelu také bílá svíčka. Jako celek, tyto svíčky představují příchod světla Kristova do světa, nebo Ježíše Krista na svět. Existuje ovšem i další množství barevných variant, které však často vycházejí
z neznalosti křesťanských symbolů.

V katolické církvi jsou nejoblíbenější barvy adventních svíček fialová
a růžová. Historicky je podle křesťanské liturgie hlavní barva adventu fialová. Je to barva důstojnosti, pokání a půstu, stejně jako barva přivítání příchodu Ježíše Krista na svět. Fialová je také barvou utrpení během postní doby a velikonočního týdne. Je tím poukazováno
na významnou souvislost mezi narozením Ježíše a jeho smrtí.  

V západní katolické církvi se fialová barva používá ve třech ze čtyř adventních nedělí. Na třetí adventní neděli nadchází čas radosti, že půst je skoro u konce. Přechod od fialové do růžové barvy na třetí neděli adventní svíčky upozorňuje na sváteční atmosféru blížící se oslavy.
V mnoha kostelích třetí neděle zůstává označena růžovou barvou. Barvy jsou podle barvy liturgických rouch: liturgická barva adventu je fialová, růžová na třetí neděli adventní.

                                                *****

Třetí adventní neděle

Na třetí adventní neděli se zapaluje růžová svíčka,

tzv. pastýřská, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.

       *****

Toto všechno lze snadno nalézt na internetu…             

A co si  o tom myslíte Vy? ☺

 

Zpět

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode