Č a s d o b y a d v e n t n í…

08.12.2018 21:24

Radost z očekávání a jistota příchodu

Boží slovo doby adventní reaguje na očekávání a hledání člověka a jasně pojmenovává to, co člověk cítí ve svém srdci a ve své mysli, i když to nedokáže jasně pojmenovat; zve člověka, aby neochaboval ve svém očekávání, a zvěstuje mu, že se jeho očekávání naplňuje.
 Jako bdělá stráž nás ujišťuje, že nečekáme na žádného Godota, který nikdy nepřijde, ale na někoho, kdo již přichází. Na naši otázku „Strážce, kolik zbývá
z noci?“ odpovídá: „Přichází jitro“ (Iz 21,11-12).

Tento „mezičas“, který nás dělí od příchodu Pána, je naplněn radostným rozechvěním, tak dobře známým snoubence z Písně písní:

  „Hlas mého miláčka! Právě přichází, běží na horách, skáče po pahorcích. Hle – už stojí u naší zdi“ (Pís 2,8-9;  čte se 21. prosince).

  „Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše pomoc a štít. V něm se raduje naše srdce“ (Žl 32; čte se 21. prosince)

Příprava

Tento radostný čas se vyznačuje přípravou srdce: připravit cestu, vyrovnat ji, oddělit zrno od plev, vykonat očistnou koupel.

„Hlas volá: Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek ať se sníží. Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná!“ (Iz 40,3-5)

„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“ (Mt 3,2).

 

      (Převzato a upraveno dle: Lectio divina 1)

 

Zpět

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode