POPELEČNÍ STŘEDA

15.02.2016 12:34

(lat. feria quarta cinerum, příp. dies cinerum)

je 46. den před Zmrtvýchvstáním Páně, který zahajuje dobu postní. Tato trvá 40 postních dní (zbylých 6 dnů jsou neděle). Vtradičním římském ritu je vždy středou po 2. neděli po „Devítníku“ (latinsky Quinqagesima).
Je dnem přísného postu a připomínkou pomíjivosti pozemského života a povinnosti kát se za své hříchy.

Během obřadů popeleční středy se přede mší sv. světí popel a následně jsou jím věřící znamenáni na čele.
V dobách raného křesťanství šlo o den, během kterého těžcí hříšníci zahajovali veřejné pokání, které trvalo přes celou postní dobu.

Datum
Datum Velikonoc a s nimi spojených svátků v církevním kalendáři je pohyblivé, takže Popeleční středa připadá
v různé roky na různá data - podle toho, na který den připadají Velikonoce a zda se jedná o rok přestupný či nikoliv. Nejdřívemůže připadnout na 4. únor (nastane roku 2285), nejpozději na 10. březen (nastane r. 2038). V roce 2017 připadne Popeleční středa na 1. březen…

Označení popelem - popelec

V dobách raného křesťanství byl první den postní doby dnem, během kterého těžcí hříšníci zahajovali veřejné pokání, jež trvalo přes celou postní dobu, během které byli vykázáni z kostela a u kostelních dveří prosili věřící o modlitby. Vykázání z kostela předcházelo symbolické sypání si popela na hlavu jako znak pokání. Zatímco veřejné pokání vymizelo, sypání popela coby symbol pokání přetrvalo, obecně se rozšířilo a dnes může být součástí obřadů Popeleční středy právě jako udělování popelce.

Používaný popel se získává spálením nejčastěji jívových ratolestí posvěcených o Květné neděli předchozího roku a před udílením znamení popelce se světí.
tradičním římském ritu znamenaná osoba klečí a kněz jí buďto sype popel na hlavu nebo znamená popelem na čele a říká „Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris!“ (= „Pamatuj, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš!“) Jde o slova z Gn 3,19, k nimž je přidáno oslovení „Memento, homo“. U nás jsou věřící - - zpravidla vestoje - znamenáni na čele popelem za slov „Čiňte pokání a věřte evangeliu!“  (Mk 1,15) či „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš!“

Papež
 tradičně konává obřady Popeleční středy v římské  bazilice sv. Sabiny. V roce 2013 byly však přesunuty výjimečně do  svatopetrské baziliky, neboť obřady se konaly krátce poté, co Benedikt XVI. oznámil svou rezignaci, pročež byla očekávána mimořádně vysoká účast věřících z celého světa.

Zpět

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode