30. června 2019 – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

01.07.2019 08:18

*“KUP SI SVOJI ŠABLONU“  - V tomto roce proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí vás, farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem dárcům za podporu celého díla!
FARNÍ SBÍRKA NA OPRAVU BUDE TUTO NEDĚLI, 30. ČERVNA. DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC! V tento den bude kostel zpřístupněn pro zájemce do 12 hod. a odpoledne - od 14 do 17 hod.

*Poslední rozloučení s +Pavlem Vondřejcem se uskuteční ve čtvrtek 4. července v děkanském kostele Nejsvětější Trojice v Novém Městě nad Metují od 14.00 hod. R.I.P.

*SBÍRKA NA CHARITU z minulé neděle vynesla v naší farnosti celkem 5.722Kč (Borová 1.228, Sněžné 1.350 a Nový Hrádek 3.144 Kč). Děkujeme za vaši vstřícnost a modlitby! 

*NIKODÉMOVA NOC  bude ve čtvrtek 4.  července od 21.00 hod.;  tichá adorace 30 minut,
na závěr svátostné požehnání.

*1. PÁTEK V MĚSÍCI je na slavnost sv. Cyrila a Metoděje, 5. července.  Mše sv. na Novém Hrádku v 18.00 hod., společná modlitba růžence a příležitost ke svátosti smíření od 17.30.
Na závěr mše sv. adorace NSO.
*“OTEVŘENÝ KOSTEL: úterý – neděle, 9 – 12 a 14 – 17 hod. Prohlídka kostela je doplněna komentovaným výkladem průvodce. Probíhá v červenci a srpnu.

*POUTNÍ MŠE SV. V TISU bude v neděli 7. července v 10.30 hod.
*BOHOSLUŽBY NA BOROVÉ A VE SNĚŽNÉM  - budou obě – s ohledem na nedělní poutní mši sv. v Tisu – v sobotu 6. července. Ve Sněžném začátek od 16.30 hod., na Borové v 18.00 hod. Děkujeme za pochopení.
*BOHOSLUŽBY  NA NOVÉM HRÁDKU  – v čas letních prázdnin nebudou středeční mše svaté.

 NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  - po celý školní rok se jí účastnilo 15 dětí ve dvou skupinách; jim, jejich rodičům a paní katechetce Mgr. Daně Drašnarové oplať sám Dobrý Bůh!
*PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby - naposledy výzdoba a úklid kostela na Boží Tělo a před poutí.
*ADORACE  NSO  – první pátek v měsíci a v týdnu při večerní adoraci ´Nikodémova noc´.
Na Borové a ve Sněžném každou neděli na závěr mše svaté.
*SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede mší svatou, po domluvě lze i jindy.
*MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede Mší svatou. 

 

Zpět

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode