Život farnosti

 • 08.04.2019 08:46

  Týden pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným

  Spolubratři v kněžské službě,
  bratři a sestry v Kristu,

  4. dubna 2019 uplyne sto let od smrti svatého Františka Marto, jednoho ze tří fatimských dětí, jimž se zjevovala Panna Maria. František, který zemřel v pouhých deseti letech, vynikal velkou duchovní silou a svatostí života, předloni byl stejnojmenným papežem svatořečen. Panna Maria si tyto děti vybrala pro jejich čistotu a upřímnost srdcí a vyzvala je, aby neustálou modlitbou Růžence a adorací před Nejsvětější Svátostí činili pokání za sebe a především za ostatní hříšníky, na usmíření urážek páchaných vůči Pánu Bohu.

  Pod ochranou svatého Františka Marto a jeho rodné sestry svaté Hyacinty, tímto vyhlašuji v Královéhradecké diecézi týden pokání za hříchy, které právě čistotu a upřímnost srdcí zneužívají a těžce pošlapávají. Vyzývám všechny kněze, jáhny a věřící celé diecéze, aby od 5. neděle postní (7. dubna) do následující Květné neděle na tento úmysl pořádali smírčí adorace, společné modlitby Růžence, postili se a hledali další příležitosti, jak toto trápení Pánu odevzdat duchovně, jak poprosit o odpuštění a smíření, o nápravu a sílu hříchům na všech úrovních čelit.

  Prosím, aby v každé farnosti vznikl plán, jak tento týden pokání prožít. Navážeme tímto na summit o ochraně nezletilých v Církvi, který krátce před začátkem postní doby svolal do Říma papež František. Postní doba je obdobím pokání, rozšiřme je tedy společně i o duchovní oběť za viny, kterým Církev nedokázala čelit nebo jim zabránit. Uvědomme si, že výzva papeže Františka nesměřuje k velkým slovům ani mediálním postojům. Míří k srdci každého kněze, zasvěcené osoby i laika, aby se svou modlitbou, postem i dalšími způsoby přičiňoval o Církev čistší, svatější a dokonalejší.

  Všem Vám k tomuto úsilí ze srdce žehnám!

                                                                       Váš

                                                                                                                                       Jan Vokál,

                                                                                                  biskup královéhradecký

   

  Dáno v Hradci Králové, ke dni 4. dubna 2019   

  S M Í R Č Í  A D O R A C E   N A N O V É M H RÁD K U

   

  7. dubna (5. neděle postní) – od 18.00 hod.
  8. dubna (pondělí po 5. neděli postní) – od 18.00 hod.
  9. dubna (úterý po 5. neděli postní) – od 18.00 hod.
  10. dubna (středa po 5. neděli postní) – 17.30 Bolestný růženec; Adorace na závěr Mše svaté
  11. dubna (čtvrtek po 5. neděli postní) – 20.00 „Nikodémova noc“30 min.
  12. dubna (pátek po 5. neděli postní) – 17.30 Bolestný růženec;Mše svatá za oběti zneužívání (i za pachatele); Adorace na závěr Mše svaté
  13. dubna (sobota po 5. neděli postní) – 8.00 hod.
  14. dubna (Květná /Pašijová/ neděle) – 18.00 hod.

   

  ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎

   

 • 27.01.2019 10:59

  POMOC ANIČCE

  Máme nové informace o využití peněz z prodeje adventních věnců a vánočních přání z konce minulého roku.

   

  Na Novém Hrádku bylo vybráno celkem 9.150 Kč. Pro stejný účel probíhala sbírka také v Dobrušce, kde děti prodejem přání vybraly 10.850 Kč, dohromady tedy 20.000 Kč.

   

  Tato suma byla konzultována s farní charitou Dobruška, kde bylo rozhodnuto, že vzhledem k nad očekávání vysoké sumě bude rozdělena na dvě části a tak bude pomoc poskytnuta dvěma dětem: 

   

  10.000 Kč půjde na Aničku, která bydlí v Pohoří u Dobrušky, je od narození těžce postižená a je trvale upoutána na invalidní vozík.

  10.000 Kč půjde na Péťu, který bydlí v Dobrém, je také od narození těžce postižený, trvale upoutaný na invalidní vozík a je hluchý.

   

  Peníze budou použity buď na kompenzační pomůcky, nebo na financování pobytů v lázních, které rodiny nemají z pojišťoven zcela hrazeny a část musejí samy doplácet.

   

  Obě rodiny byly o daru informovány; přijaly ho s velkou vděčností a moc všem, kteří se do sbírky zapojili, děkují!! Zároveň souhlasily s možností, abychom se
  s nimi sešli. Tedy:

   v neděli 17. února 2019 se bude v Dobrušce (v pastoračním centru) konat schůzka s rodinami těchto dětí. 

   

  Zváni jsou především rodiny s dětmi a také všichni ti, kteří se s dětmi chtějí poznat. Přesný čas schůzky bude upřesněn po dohodě s farní charitou Dobruška a s rodinami dětí.

   

  DĚKUJEME  VÁM !!

   

   

 • 27.09.2018 13:01

  Aliance Pro Rodinu

  VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI

   

  Milí přátelé,

  posíláme vám aktuální novinky k naší petici  Na podporu manželství muže a ženy. První část petice s Vašimi podpisy jsme již odevzdali  https://www.alipro.cz/novinky/ ,
  tedy máme stanovené veřejné projednání spolu s našimi oponenty, kteří chtějí manželství takzvaně otevřít všem.

   

       Oficiálně a srdečně Vás zveme, přijďte nás podpořit na veřejné slyšení do Poslanecké sněmovny


                v úterý 9.10. ve 14 hodin, Sněmovní 1, Praha 1.

   

  Místnost má kapacitu 200 lidí, máme přislíbeno, že nám rezervují cca polovinu, prosím, přihlaste se svým jménem na mail:

                                   kancelar@alipro.cz 

   

  Do Sněmovny je třeba přijít s velkým předstihem (nejméně půl hodiny, raději i více!), protože se prochází kontrolami, a s občanským průkazem.

  Toto pozvání pošlete, prosím, všem, kdo by o to mohli mít zájem, jen moc prosíme, nenechte se při jednání vyprovokovat našimi oponenty, pokud dojde k diskusi; je důležité, aby z naší strany nevzniklo žádné podezření na nekultivovanost či zaujatost.

   

  Petice samotná tímto nekončí, prosíme, pokračujte dál, dokud nebudeme mít více než 100 tisíc podpisů.

  Děkujeme za Vaši obrovskou podporu a dary, prosíme, modlete se, ať vše dobře dopadne.

   

  Se srdečným pozdravem Jana Jochová

  Aliance pro rodinu

   

  www.podporamanzelstvi.cz

  https://www.facebook.com/alianceprorodinu/

   

   

 • 23.09.2018 13:06

  Aliance pro rodinu - sdělení

  Milí přátelé,

  máme přes 50 tisíc podpisů, získali jsme je za dva a půl měsíce od začátku naší petice! Moc Vám všem děkujeme za to úžasné nasazení, bez Vás by to nešlo. Pokračujme ale dál! Chceme a potřebujeme mít více než 100 tisíc podpisů, abychom mohli dokázat, že na manželství muže a ženy lidem záleží a nechtějí z něj udělat něco jiného.

  V úterý dne 2.10. se chystáme odevzdat první část sesbíraných podpisů poslancům. Proč? Splnili jsme formální náležitosti, abychom mohli náš názor bránit na veřejném slyšení ve Sněmovně. Hledáme dobrovolníky na předání první části petice, nejlépe nějaké rodiny s menšími dětmi, ale vítaní budou všichni, kteří s námi v dopoledních hodinách na toto předání mohou jít!  Prosím, ozvěte se nám, kdo se chcete a můžete se předání účastnit!! Podrobnosti si domluvíme po té.

  V úterý dne 9. 10. bude již výše avizované veřejné slyšení naší petice a zároveň petice, která požaduje otevření manželství takzvaně všem. Toto slyšení je přístupné veřejnosti, budeme rádi, když nás sem půjdete podpořit, pozvánku a přesný čas pošleme v co nejbližší době.

  Protože petice je adresovaná nejen poslancům ale i senátorům, odevzdáme ji na dvakrát, jednu část nyní do Sněmovny a další část do Senátu, až bude třeba, aby se touto problematikou zabýval i Senát. I proto v petici pokračujeme dál!

  Ještě jednou vám moc děkujeme za vaši podporu. Zároveň vás prosíme, šiřte petici mezi všemi svými přáteli i ve svém okolí. Ještě je mnoho lidí, kteří o naší iniciativě neví, ale nepochybně by ji chtěli podpořit. Děkujeme za všechnu Vaši podporu, modlitby, milé dopisy a vzkazy a prosíme, pokud uznáte za vhodné, podpořte naši iniciativu i finančně, ať můžeme manželství jako svazek muže a ženy více propagovat, bohužel bez toho to také nejde.

  Se srdečným pozdravem Jana Jochová

  Aliance pro rodinu

  www.alipro.cz

  www.podporamanzelstvi.cz

  číslo účtu:  2600107732/2010

   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode