Mládež

 • 15.10.2017 15:24

  Pozvánka na diec. setkání mládeže na Hoře Matky Boží

  https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/4786-diecezni-pout-mladeze.html 

 • 11.06.2017 18:23

  DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ

  Ministrantské setkání bylo hezké.  Hezké  bylo i počasí. Účastníků bylo celkem dost, ale byli tam spíš mladší ministranti než já. Byli jsme rozděleni do skupin a pak jsme v těch skupinách chodili po stanovištích, která byla po celé Dobrušce. Vždycky jsme měli nějaký úkol. Pak jsme měli zjistit jaký z dvaceti tajemství růžence (které jsme měli na jedné kartě) má souvislost s tím daným úkolem. Když jsme to zjistili, dostali jsme razítko. Poté následoval oběd a pak krátký film v kině. Ten film byl o jednom klukovi, který v dospělosti oslepl, ale i přes svůj handicap vylezl se svým týmem až na horu Mont Blanc, která je nejvyšší v Evropě. Po tomto filmu následovala bohoslužba, kterou celebroval biskup Jan Vokál. Jeho kázání se mně moc líbilo a povzbudilo mě. Setkání se mi líbilo, také protože jsem se tam po dlouhé době setkal také s bohoslovci ze Slovenska, které znám.

                                                                                                                                      Marek Čermák

 • 29.05.2016 21:03

  I. HRÁDOUSKÝ POCHOD PRO ŽIVOT

  Národní pochod pro život je již dobře znám. Jsou i diecézní. Na ně jsme u nás, na Novém Hrádku u Nového Města nad Metují, navázali v rozměru ještě menším. Uspořádali jsme „si“ farní pochod – přesněji pouť - pro život.
  Jsme farnost malá, ale živá, a tak termínů v kalendáři není nazbyt:
  na jaře jsme zde již otevírali sezónu pro motorkáře, málem 900 lidí šlo po trase 34. ročníku Hrádouské vařečky. I teď, o den dříve, v sobotu 21. května, byla v blízké mariánské Rokoli pouť schönstattských rodin.
  Za osvědčené podpory patrona naší farnosti svatého Petra (všechny akce se těšily jak pěkné účasti, tak i přívětivému počasí) spojili jsme nejen příjemné s užitečným, ale především potřebným. A spojili jsme i své skrovné síly, aby nás bylo vidět a slyšet. Podařilo se.

  Neboj se malé stádce!, říká Pán Ježíš. A ujišťuje nás, že je stále s námi, v dobách a situacích dobrých i zlých. Nám se nabídla souvislost ještě další: v polích za obcí stojí pod rozložitou lípou již od r. 1882 kříž. Je zasvěcen sv. Isidorovi a právě k němu se váže místní legenda. Zdejší chalupník pan Roubal tu oral své pole. Blížil se večer a on – již unaven – ulehl pod košatou korunou, aby si odpočinul. Zdál se mu přitom sen, že anděl s jeho spřežením oře místo něho. Když procitl, bylo pole opravdu zorané. Vděčně postavil spolu s chotí ke cti světce kříž, který tu stojí dodnes. Je nově opravený péčí Úřadu městyse Nový hrádek.  Scházelo tedy poslední – znovu jej požehnat.

  V krásném – u nás ale jako obvykle větrném – nedělním odpoledni  vydali jsme se od mariánského sloupu na náměstí na svoji pouť -  malou, ale naši. Polní cestou ubírali se farníci opravdu všech věkových kategorií. Nejstarším dobře přes 80, nejmladšímu Lukášovi – ještě v kočárku - je teprve rok.

  Po požehnání kříže jsme společně poděkovali za narozený a prosili
  za nenarozený život. V promluvě jsem zmínil i symboliku místa a její souvislost s životem jako takovým…

  EVANGELIUM:  Marek 10, 13-16

  „Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce
  a žehnal jim.“

  Drazí,
  toto evangelium se četlo při mši svaté včera, v sobotu. Ale mně přišlo velmi vhodné i pro dnešek, pro naši dnešní pouť. Vyšli jsme společně, abychom i u nás naplno řekli ano novému životu. Nacházím i pěknou a nenásilnou symboliku zde, kde se říká „u sv. Isidora“.
  Právě jsme požehnali nově opravený kříž, který tu stojí už dlouhá léta a je – možno říci – pamětníkem. Ne sice oné události, kterou zde zažil sedlák Roubal, ale byl tichým svědkem mnoha malých poutí, kterými se ubírali zdejší lidé za svými cíli – za svými blízkými, za prací – a jistě
  i řady dostaveníček zamilovaných. Ale mlčí, stále mlčí. A jen jakoby dohlížel, jen střežil zdejší kout a jeho lid.
  Zmínil jsem symboliku: je mezi tímto místem a dnešní naší poutí…
  Pluh zorá zemdlenou, unavenou půdu, aby mohla rodit a dát lidem příští rok novou, požehnanou úrodu. A právě tak by to mělo vždycky být i u lidí. Děti jsou tím novým životem – úrodou - a jistým příslibem do budoucna; a vlastně také jedinou nadějí. Děti - jedině děti - jsou těmi, kdo už v útlém věku mohou kypřit půdu naší společnosti, která je již tak dlouho ubitá tolika zklamáními, zradami, potraty a nezdary; po roce 1989 dorostla další generace, která má být generací rodičů. Půda naší společnosti je však stále více zpustlá a neplodná. Ale děti ji mohou oživit nejen silně a výrazně, ale také krásně! Tím, že – jsou-li vedeny k víře v Pána Ježíše – pomáhají znovu nalézt pro život rozměr radostný a hlavně duchovní, dlouho již opomíjený, podceňovaný
  a často i zatracovaný tolika dospělými. A Ježíš přece říká: Nebudete-li jako děti…

  Pohodový – asi hodinový – pochod „za humna“ společně prožilo 18 dětí a 31 dospělých, převážně rodin a příbuzných.

  „Malá, ale naše“ skončila. V modlitbách za život však budeme stále pokračovat.

   

                                                                              P. Jindřich Tluka           

  ... několik obrázků z této pouti je v naš fotogalerii, zde...                          

 • 29.05.2016 20:52

  Zveme všechny mladé ve věku 14 – 30 let na přednášky manželů Novákových z Hnutí pro život

  Co Ti ve škole ani v televizi neřeknou

  aneb: pár impulsů k tomu,

  aby se Tvůj život povedl

   

   

  11. června 2016

  v poutním domě (budova u zastávky autobusu)

  v Rokoli.

   

  Program: 10.00  příjezd linkových autobusů

                     10.15  1. přednáška „Povolání k lásce“

                                            (vztahy, čistota, manželství...)

                                            diskuse

                     12.00  oběd

                                            volno, možnost osobních rozhovorů

                     14.00  2. přednáška „Lidský život je velký

                                            Boží dar“ (hodnota každého lidského

                                            života, potraty, antikoncepce, umělé

                                            oplodnění, eutanázie...)

   

  Druhá přednáška je vhodná nejen pro mládež, ale jsou zvány i mladé manželské páry.

  Přednášející uvítají dotazy (anonymní, písemné).

   

  Kvůli zajištění oběda potvrďte prosím svoji účast do 7. 6.

  na adrese: sr.marijana@seznam.cz.

   

 • 13.05.2016 13:22

  I. HRÁDOUSKÝ POCHOD PRO ŽIVOT

  Vážení Přátelé,

  každoročně pořádaný Národní pochod pro život vyvolává stále větší zájem celé naší veřejnosti. Nejen tím, že se koná v Praze (letos 2. dubna), ale hlavně proto, že jeho cílem je ochrana toho nejcennějšího, co společnost vůbec má – nového života.
  Chceme se připojit i my a říci společně ano a postavit se tak viditelně i slyšitelně na jeho obranu.
  Na Novém Hrádku denně vidíme zástupy dětí, které ráno míří do školky i školy a pak v čase volna za svými koníčky, hudební výukou či sportem. Zvláště radostný je tento pohled v neděli, kdy celé rodiny naší farnosti – rodiče s dětmi i s prarodiči – kráčejí často společně do kostela na mši svatou.  
  Nový život je jedinou nadějí pro budoucnost a my ho chceme pozdravit i v neděli 22. května, o slavnosti Nejsvětější Trojice. Zveme malé i velké, každého z vás, zveme vás všechny!

  Sraz:
  14.45 – náměstí (u sloupu Panny Marie)
  nebo 15.00 – u kříže „Na farách“; odtud společná pouť do polí
  k lípě a kříži sv. Isidora
  Program:
  *požehnání opraveného kříže
  *společná pobožnost s modlitbou za nový život
  *závěrečné požehnání přítomným

   

                                                                                        P. Jindřich Tluka

   


   

 • 07.05.2016 22:50

  LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI

  ·         https://silvavitae.cz/pro-rodice/informace-o-tabor

   

  ·         https://www.katolik.vmyto.cz/listy/listy_139.pdf

   

  ·         DCM VESMÍR - Jedlová

  Taneční týden: 6. - 12. 8. 2016

  Mládež od 15 let.

  Sportovní týden: 26. - 31. 8.  2016

  Mládež od 14. let.

  Další informace:

  dcm@bihk.cz

  tel. 495 063 421

   

  ·         LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR - 17. ročník

    "Vydej se s námi do Narnie!"
  určeno pro děti od 1. do 5. třídy; cena 1.600 Kč

  Info: www.vtsmk.cz/tabor

   

  ·         Ruprechtice u Broumova - fara

  10. - 17. července 2016

  ·         První diecézní ministrantský tábor

  Tábor se uskuteční v Diecézním centru života mládeže Vesmír v Orlických horách ve dnech 15. až 20. srpna.
  Je určen dětem do 12 let. Přihlášky, tedy jméno, příjmení, věk a farnost, posílejte do konce června na e-mail: f.foltan (zavináč) email.cz. Pro ministranty připravujeme týden plný her, výletů, témat a setkání s našimi biskupy, proto neváhejte, a přijeďte prožít společný týden spolu s námi. S sebou si vezměte spacák, karimatku, sportovní a ministrantské oblečení. Cena činí 800,- Kč. Bližší informace na www.ministranti.bihk.cz externí odkaz.

   

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode