FATIMA 100

 • 08.10.2017 16:42

  Petr Maria Lutka: O Maria z Cova da Iria

  Audio: O Maria z Cova da Iria

 • 20.09.2017 09:36

  Hlavní oslavy Jubilea FATIMY v ČR

   Zúčastněte se programů spojených s putováním milostné sochy Panny Marie z Cova d´Iria ve Fatimě v katedrálách českých i moravských diecézí a na poutních místech.

  Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii Santosové, devítiletému Františkovi a sedmileté Jacintě Martovým. Po této duchovní přípravě docházelo každý měsíc od 13. května do 13. října 1917 ke zjevením Panny Marie. Tento cyklus 6 zjevení byl ukončen slunečním zázrakem. I když dětem zpočátku nikdo nevěřil a zažily krušné chvíle a výslechy, díky ochraně Panny Marie byly všechny komplikace a pomluvy překonány a tato mariánská zjevení po důkladném teologickém šetření byla uznána Církví jako pravá dne 13. 10. 1930.

  Zjevení ve Fatimě začala v době, kdy v Portugalsku vládl mimořádně silný protínáboženský duch a křesťanství bylo velmi pronásledováno. Fatimské události během roku po ukončení zjevení změnily tuto negativní nábožensko-politickou situaci.

  Již při prvním setkání anděl děti povzbuzoval k úctě k Bohu a v této souvislosti je naučil modlitbu: „Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.

  Při druhém setkání je velmi povzbuzoval k modlitbě a obětem. Řekl jim, že ze všeho mohou učinit oběti a nabídnout je Pánu.

  Při třetím setkání je povzbuzoval k eucharistické úctě a naučil je následující modlitbu: „Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, Duši a Božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.“

 • 15.05.2017 08:27

  1917–2017: 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě

  Rok 2017 - rok významných výročí:

  500 let od reformace
  300 let zednářství
  100 let od říjnové revoluce v Rusku
  100 let od zjevení Fatimské Panny Marie

  Pomiňme zde  jubilea Luthera, zednářských lóží a Lenina, které by měly mít spíše ráz smutečních obřadů. Soustřeďme se na události ve Fatimě: 

  1917 - šest zjevení Panny Marie ve Fatimě; první 13. května 1917 a poslední 13. října 1917. 

  Rok 1917 je předposledním rokem první světové války. Je poznamenán krvavými boji a velkými ofenzívami. 
  Rok 1917 je současně i převratným osudovým rokem:
  Dobře měsíc před prvním mariánským zjevením ve Fatimě, 6. dubna, vyhlásily USA Německé říši válku a tak vstoupily do první světové války. 
  A 8. dubna propašovalo německé armádní vedení Lenina z Curychu do Ruska. Přesně měsíc po posledním mariánském zjevení ve Fatimě začíná Lenin ruskou revoluci, která svět natrvalo změní. 
  Obě tyto události, vstup USA do války a ruská bolševická revoluce, budou pro první světové válku rozhodující a v r. 1918 povedou k jejímu konci. 
   

  13. květen 1917: den vůbec prvního zjevení Panny Marie ve Fatimě je poznamenán pozoruhodnými událostmi jinde: v Moskvě, Římě i ve Fatimě samotné, jak uvedl pater Georg Scharf OMI v knize "Fatima aktuální": 
  13. květen 1917Moskva: Den prvního zhanobení kostela „v předvoji“ revoluce 
  13. květen 1917, Řím: v poledne je Eugenio Pacelli, pozdější papež Pius XII., vysvěcen na biskupa, aby pak byl jako nuncius poslán v náročné misi do Německa jako "posel míru" 
  13. květen 1917, Fatima: Farář Manuel Marques Ferreira na slavnostní mši káže o nové encyklice Benedikta XV.: Papež v ní k modlitební křížové výpravě za pokoj na přímluvu Matky Boží vyzývá celý svět
  1917 - 2017: Mariánská zjevení ve Fatimě mají politickou výbušnou sílu už od počátku. Ve třetím zjevení - 13. července 1917 - Matka Boží mluví
  o konci války, i o jiné horší válce, o Rusku. I tuto sílu má Fatima dodnes, jak to páter Scharf zpracoval: 
  Fatima je a zůstává zpočátku jen poutním místem Portugalska. Teprve až později, zejména během druhé světové války, a ještě více po ní, se její zjevení dostávají na jeviště dějin. 
  Druhá světová válka mnoha lidmi tvrdě otřásla a tak byli ochotni přijímat poselství z Fatimy. Občas se zdálo, jako by ho chtěl vyslechnout celý svět. Ale tato ochota pomalu postupně mizela… 

  S atentátem na papeže Jana Pavla II. se Fatima do povědomí opět více dostává, krátký čas se o ní mluvilo. Atentát byl totiž spáchán na výročí  Fatimy, 13. května 1981, a přesně v hodinu, v níž se Matka Boží zjevila. Brzy však nastává kolem Fatimy opět ticho. 

  V noci na 19. srpna 1991, na den výročí čtvrtého tamního mariánského zjevení, se v Rusku začal puč stalinistů. V předvečer svátku Panny Marie Královny, 22. srpna, dostává se světové veřejnosti uklidňujících zpráv
  o potlačení puče. Borisi Jelcinovi se to zdařilo s pomocí vysílače, který mu dala k dispozici německá nadace "Ostpriesterhilfe" (tj. Pomoc východním kněžím). 
  Z vděčnosti dal potom Boris Jelcin 13. října vysílat pořad o Fatimě na prý 150 televizních a 350 rozhlasových stanicích. Tomu se pak dostalo takové odezvy, že 7. listopadu - právě na výročí říjnové revoluce - relaci stanice znovu odvysílaly. Německý tisk - i ten církevní - o tom však pomlčel. Navzdory tomu zůstává Fatima a její sto let staré události stále aktuální. 

  Co můžeme v r. 2017 očekávat? To přirozeně nevíme. Ať se však letos přihodí cokoli, chceme zde písemně předložit jen tyto tři závěry: 

  *Historický pohled na mariánská zjevení ve Fatimě odvádí nás od pouze zkráceného pozitivistického náhledu na dějiny a vybízí k hlubokému zamyšlení se nad historií. 

  *Měli bychom zkusit rozpoznávat znamení doby a více důvěřovat Boží prozřetelnosti. Církev nelze zničit zvenčí a ani zevnitř ne! Může se stát, že bude jako Job strašně trpět, ale na konci stojí plnost života. 

  *Fatimské poselství je v nejvyšší míře stále aktuální. Bůh se jen zřídkakdy vyjádřil v novodobé historii tak zřetelně, jako se tomu stalo ve Fatimě - pomysleme jen na sluneční zázrak. Neměli bychom tedy celou fatimskou událost zanedbávat tak trestuhodně, jako dosud. 

  (upraveno a zkráceno)
   

   

  Zdroj: https://alianciazanedelu.sk/archiv/10913 
  Převzato z www.magnificat.sk, naleznete v souboru článků zde.  

 • 10.05.2017 14:32

  Jubileum Fatimy v České republice zahájeno

  https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/4582-jubileum-fatimy-v-ceske-republice-zahajeno.html

 • 10.05.2017 14:32

  Plnomocné odpustky v rámci Jubilejní roku Fatimy

  https://www.fnj.cz/?page_id=1793

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode