LITURGICKÝ ROK

 • 01.02.2018 14:36

  2. únor – Svátek Uvedení Páně do chrámu

        2. února se slaví svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově nazývaný Hromnice. Jde v něm o událost, kdy Panna Maria a svatý Josef přinesli malého Ježíše do chrámu, aby ho obětovali Bohu. O významu svátku a o souvislostech s ním spojených se dočtete v následujících řádcích.

  Ve východním obřadu se tento svátek nazývá Obětování Pána. Je ale i mariánským svátkem, protože důležité místo v něm má Panna Maria.

  Mezi čtyřicetidenními kojenci, kteří byli zasvěceni Bohu, se v chrámu objevil maličký Ježíš. Zbožný stařec Simeon, veden Duchem Svatým, jej poznal, vzal ho do náručí a velebil Boha.

  Církevně liturgický obřad "Uvedení dítěte do chrámu" se týká vztahu člověka
  k Bohu, vykonává se přesně stanovenými liturgickými postupy, osobami kanonicky oprávněnými, jedná se o obřad dialogového charakteru, jehož prvky i celková podoba respektují a uchovávají hlubokou starozákonní symboliku, kterou vhodně spojují
  s novozákonní kristologickou skutečností.

  Je to boholidský (theandrický) obřad, který pro život člověka i církevního společenství představuje významný moment, skrze nějž člověk jako obraz Boží vchází do společenství věřících v Krista, začleňuje se do Kristova mystického těla (staroslověnsky vocerkovljajetsja), připravuje se k přijetí plnohodnotného členství a života v Kristu a s Kristem, skrze svatou, blahodatnou a požehnanou tajinu-svátost křtu. V Jeruzalémě se slavil tento svátek již ve 4. století a o sto let později i v Evropě.

  "Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí." (Lk 2; 34,35) Předpověděl tak jeho utrpení pro spásu lidí.

  Ježíše nazval "světlem k osvícení pohanů". To byl zřejmě důvod k tradici svěcení svící-hromniček. Křesťané je zapalují při společné modlitbě nebo v nebezpečí, např. při činnosti přírodních živlů, aby působením Ducha Svatého uchránily věřící před nebezpečím.

  Lidové povědomí o svátku je také upevněno v pranostikách, např. "Na Hromnice
  o hodinu více" nebo "Na Hromnice zimy polovice".

  Tento den je i Dnem zasvěcených osob. Ježíšovo zasvěcení v chrámu spojil Svatý otec Jan Pavel II. s těmi, kteří zasvětili svůj život službě Bohu i bližním.

                                                              (Převzato z webu brněnské diecéze; upraveno, zkráceno)

   

   

 • 18.01.2018 16:07

  Týden modliteb za jednotu křesťanů

  Také letos – jako každoročně – probíhá v lednu Týden modliteb za jednotu křesťanů.  Začíná 18. ledna Památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, a končí 25. ledna, Svátkem Obrácení svatého Pavla, apoštola.

  V naší farnosti budeme prosit za jednotu křesťanů při mši sv. v úterý 23.ledna.

  K tématu více zde
  https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/4895-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2018.html

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Proč  se  vůbec

modlit  růženec ?

Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růženec. Myslí si, že já jako moderní kněz, co jde s dobou, to přenechávám „bigotním  ženským“.

Modlím se ho každý den a rozjímám o něm.

Růženec mám nesmírně rád.

Modlím se ho na malinkém kulatém růženci -

- je to praktické a přitom nenápadné.

 

Rodinné  album  Panny  Marie

 

Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích  Ježíšova života, které prožívá také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením.

Otevřme rodinné album Panny Marie

a uvažujme o velkých okamžicích jejího života!

Vzývejme ji v modlitbě růžence.

Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“,

které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat

prostě jako dítě: „Zdrávas Maria…“

Omílání  stále  stejné  modlitby

 

Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to „omílání stále stejné modlitby, což unavuje a člověk při tom pak myslí na jiné věci“.  Myslím si ale, že opakuješ-li modlitbu „Zdrávas Maria“ soustředěně, pak, i když se občas v mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu, v dechu lásky, který tě nese a oživuje. Růženec tě tak uvádí do povznášejícího ovzduší.

Modlitba totiž nepřitahuje nebesa k zemi. Je to povznesení tvého srdce k Bohu, který ví lépe než ty, co potřebuješ.

 

Bůh  počítá  i  s  (námi)  malými

 

            Bůh vždycky vykonal velké věci s malými a bezvýznamnými. Nedává přednost „hrdinům“, jako je Rambo nebo Schwarzenegger. V televizi vidíš chlapy svalnaté, pěkné na pohled, jak překonávají všechna nebezpečí a překážky. A ty jim věříš! Sdělovací prostředky ti říkají: „Nejsi-li krásný ani prachatý, ani svalnatý, mimořádně inteligentní, platíš za blbce.“  Bůh si však naštěstí počíná jinak!

 

Proč  se  vůbec  obracet  k Marii?

 

Pokud  měl člověk milující mámu, něžnou, pozornou, vždycky k dispozici, mazlivou, ráznou i laskavou, spravedlivou a schopnou říci i „ne“, dostal tak parádní výbavu. Moje máma je taková. A taková byla Maria. Jestli ale tvá matka nebyla taková, jakou jsi chtěl mít, tím spíše a  více se obracej k Marii!

 

Zpracováno podle knihy „Setkání s Marií“ od Guy Gilberta - kněze

pařížského podsvětí.  Vydalo Karmelitánské nakladatelství 2002

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode