Ohlášky

 • 18.11.2018 13:54

  18. listopad 2018 – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  *POJIŠTĚNÍ KOSTELŮ A DALŠÍCH CÍRKEVNÍCH BUDOV - sbírka z minulé neděle vynesla v naší farnosti celkem 4.221 Kč (Borová  410 Kč, Sněžné  925 Kč, Nový Hrádek  2.886 Kč) .Dárcům děkujeme za pochopení a štědrost.

  *“KUP SI SVOU ŠABLONU“  V roce 2019 proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem
  za podporu celého díla!

  *NIKODÉMOVA NOC – tichá večerní adorace, 30 minut – středa 21. listopadu od 19.00 hod. Na závěr svátostné požehnání.

  *VYRÁBĚNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ  - sobota 24. listopadu od 14 hodin - u Langrových. Adventní věnce i vánoční přání budete moci získat za dobrovolný příspěvek o nedělích
  25. listopadu a 2. prosince ve farním kostele sv. apoštolů Petra a Pavla na Novém Hrádku. Celý výtěžek je určen na pomoc potřebným.

  *ŽEHNÁNÍ NOVÉ MONSTRANCE pro kapli Božského Srdce Páně na Borové bude ve Mši svaté v neděli 25. listopadu, na Slavnost Ježíše Krista Krále.

  *SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ – zájemci o udělení svátosti hlaste se do konce listopadu 2018. Vlastní příprava začne v únoru 2019.

  *TAMMÍM – „TOTÁLNÍ NASAZENÍ“; 23. – 25. listopad 2018  Mladé muže ve věku 15 – 30 let zvou bohoslovci na tradiční duchovní obnovu v Arcibiskupském semináři v Praze. Téma setkání: „Totální nasazení pro Boha“. Více informací na: www.seminar-praha.cz

  *PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby.

  *ADORACE NSO  – první pátek v měsíci a při večerní adoraci ´Nikodémova noc´. Na Borové
  a ve Sněžném každou neděli na závěr Mše svaté.
  *SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede Mší svatou, po domluvě lze i jindy.
  *MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede Mší svatou.

   

 • 10.11.2018 18:18

  11. listopad 2018 – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  * POJIŠTĚNÍ KOSTELŮ A DALŠÍCH CÍRKEVNÍCH BUDOV  - sbírka na tento účel je vyhlášena v celé diecézi na neděli 11. listopadu. Děkujeme všem za pochopení
  a štědrost.
  *“KUP SI SVOJI ŠABLONUV roce 2019 proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonu, certifikát dárce a rovněž potvrzení pro daňové účely. Děkujeme vám za podporu celého díla!

  *NIKODÉMOVA NOC  - tichá večerní adorace - středa 14. listopadu od 19 hod. 30 minut, na závěr svátostné požehnání.  

  *VYRÁBĚNÍ VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ  -  bude v sobotu 17. listopadu od 14 hodin

  u Vondřejcových.
  *VYRÁBĚNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ   -  bude v sobotu 24. listopadu od 14 hodin
  u Langrových
  .
  Vánoční přání i adventní věnce můžete získat za dobrovolný příspěvek v neděli 25. listopadu a v neděli 2. prosince ve farním kostele sv. apoštolů Petra a Pavla na Novém Hrádku. Celý výtěžek bude poukázán na pomoc trpícím.

  *SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ – zájemci o udělení hlaste se do konce listopadu 2018. Vlastní příprava začne v únoru 2019.

  *TAMMÍM – „TOTÁLNÍ NASAZENÍ“ -  23. – 25. listopad   Mladé muže ve věku 15 – 30 let zvou bohoslovci na tradiční duchovní obnovu  v Arcibiskupském semináři v Praze. Téma setkání: „Totální nasazení pro Boha“. Více informací na: www.seminar-praha.cz

  *PODĚKOVÁNÍ  -  všem, kdo v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce
  a služby.

  *ADORACE NSO  - první pátek v měsíci a při večerní adoraci ´Nikodémova noc´ .

  *Svátost smíření - pokaždé přede mší sv.; po domluvě lze i jindy.

  *Modlitba Růžence - společně 30 minut vždy přede mší svatou.

   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode