Ohlášky

 • 27.05.2018 15:36

  Slavnost NEJSVĚTĚŠÍ TROJICE – 27. května

  *Sbírka na pastorační aktivity v diecézi  z minulé neděle vynesla v naší farnosti celkem  3.177 Kč; Borová 520, Sněžné 840 a Nový Hrádek 1.817 Kč). Děkujeme všem dárcům za pochopení a štědrost.

   

  *Mši sv. a májovou pobožnost v úterý 29. května doprovodí děti.

   

  *Nikodémova nocstředa 30. května od 21.00 hod., tichá adorace, 30 minut; na závěr svátostné požehnání.

   

  *Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ  je na Novém Hrádku přeložena ze čtvrtka 31. května  na  neděli 3. června od 8.30 hod.

   

  * Čtvrtek 31. května - Svátek Navštívení Panny Marie - Mše svatá s prosbou
  za nenarozený život začíná na Novém Hrádku již 17.00 hod.

  *CAMERATA NOVA - Koncert festivalu komorní hudby bude ve farním kostele na Novém Hrádku ve čtvrtek 31. května od 19.00 hod. Vystoupí soubory Musica Antiqua a Krkonošské Collegium Musicum z Trutnova.

   

  *První pátek v měsíci 1. června bude příležitost k svátosti smíření od 17.15hod.

   

  *PODĚKOVÁNÍ  - všem, kteří se přičinili o zdárný průběh letošní Noci kostelů.

   

  *Svátost smíření - pokaždé přede mší sv.; po domluvě lze i jindy.
  *ADORACE  PŘED  NEJSVĚTĚJŠÍ  SVÁTOSTÍ  OLTÁŘNÍ:
  Nový Hrádek: první neděli v měsíci na závěr Mše svaté; každá středa večer Nikodémova noc (tichá adorace).
  Borová a Sněžné: vždy na závěr nedělní Mše sv.


  *Modlitba Růžence společně 30 minut vždy přede mší svatou.

   

  *PODĚKOVÁNÍ   patří všem, kteří nezištně a obětavě zastávají v naší farnosti     a obcích různé práce a služby. Sám Pán vám všem odplať!

   

   

 • 20.05.2018 11:28

  Sl. SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 20. května 2018

   Sl. SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 20. května 2018

  *Po slavnosti Seslání Ducha Svatého začíná liturgické mezidobí 7. týdnem. První čtení a responsoriální žalm se berou z 2. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

  *Sbírka na pastorační aktivity v diecézi je vyhlášena na tuto neděli, 20. května. Děkujeme všem dárcům za pochopení a štědrost.

  ČTVRTEK 24. KVĚTEN:

  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze  - Mše sv. bude na Novém Hrádku od 18.00 hod.

  *Nikodémova noc – od 21.00 hod. tichá adorace, 30 minut; na závěr ve 21.30 svátostné požehnání.

  NOC KOSTELŮ 2018  - pátek 25. května; na Novém Hrádku od 19 do 21 hod.

  *Pouť za nová duchovní povolání  - sobota 26. května 2018 v Rokoli.

  V 8.45 hod. Růženec, v 9.30 Mše svatá, Adorace a další program.  Srdečně zvou Sestry Mariiny.

  *CAMERATA NOVA - Koncert festivalu komorní hudby bude ve farním kostele na Novém Hrádku ve čtvrtek 31. května od 19.00 hod. Vystoupí soubory Musica Antiqua a Krkonošské Collegium Musicum z Trutnova.

  *MÁJOVÉ POBOŽNOSTI: Borová a Sněžné vždy v sobotu, Nový Hrádek každé úterý na závěr Mše sv.

  *Svátost smíření - pokaždé přede mší sv.; po domluvě lze i jindy.

  *ADORACE  PŘED  NEJSVĚTĚJŠÍ  SVÁTOSTÍ  OLTÁŘNÍ:
  Nový Hrádek: první neděli v měsíci na závěr Mše svaté; každá středa večer: Nikodémova noc (tichá adorace).
  Borová a Sněžné: vždy na závěr nedělní Mše sv.

  *Modlitba Růžence společně 30 minut vždy přede mší svatou.

  *PODĚKOVÁNÍ   patří všem, kteří nezištně a obětavě zastávají v naší farnosti     a obcích různé práce a služby. Sám Pán vám všem odplať!

   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode