Ohlášky

 • 12.01.2019 22:01

  13. ledna 2019 – Svátek Křtu Páně

  *“KUP SI SVOJI ŠABLONU“  - V tomto roce proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí vás, farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem za podporu celého díla!

  *Svátek KŘTU PÁNĚ, neděle 13. ledna – tímto dnem končí doba vánoční, v pondělí 14. ledna začíná liturgické mezidobí. To před začátkem doby postní končí v úterý 8. týdne (5. března).
  1. čtení a responsoriální žalm se při mši berou z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře. Popeleční středa bude letos 6. března.

  *TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, sobota 5. ledna 2019  - Na Novém Hrádku se zapojilo 22 dětí a sedm dospělých, které utvořily 7 skupinek; sbírka na Novém Hrádku vynesla pak celkem 35.351 Kč (výsledky na Borové a ve Sněžném budou známy později). Všem, kdo jste celou akci připravili a koledníčky doprovázeli, patří velký dík a právě tak všem, kdo jste štědře přispěli potřebným bližním.

  * !! ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB !!  - od 14. ledna počínaje budou na Novém Hrádku mše svaté ve všední den ve středu a v pátek (vždy od 18.00 hod.), večerní adorace (Nikodémova noc) ve čtvrtek. Děkujeme za pochopení.

  *NIKODÉMOVA NOC  - čtvrtek 17. Ledna od 19.00 hod. Tichá adorace, 30 minut; na závěr svátostné požehnání.

  *PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby, zvláště pak stavby betléma a výzdoby farního kostela na vánoční svátky a tříkrálové sbírky.


  *ADORACE  NSO  – první pátek v měsíci a při večerní adoraci ´Nikodémova noc´. Na Borové
  a ve Sněžném každou neděli na závěr Mše svaté.
  *SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede Mší svatou, po domluvě lze i jindy.
  *MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede Mší svatou.

   

 • 06.01.2019 12:51

  6. ledna 2019 – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

  *“KUP SI SVOJI ŠABLONU“   V roce 2019 proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí vás, farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem za podporu celého díla!

  *FARNÍ SBÍRKA NA OPRAVU STŘECHY  z úterý 1. ledna 2019 vynesla na Novém Hrádku celkem 8.034 Kč. Děkujeme vám za štědrost i modlitby, kterými zdar celé akce provázíte.

  *Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ, neděle 6. lednapři mši sv. bude žehnána voda, kadidlo a křída.

  *Svátek KŘTU PÁNĚ, neděle 13. ledna – tímto dnem končí doba vánoční, v pondělí 14. ledna začíná liturgické mezidobí. To před začátkem doby postní končí v úterý 8. týdne (5. března) - Popeleční středa bude 6. března.

  *POMOC MALÉ ANIČCE   Na nákup kompenzačních pomůcek bylo na Novém Hrádku získáno celkem 9.150 Kč. Děkujeme vám!

  *ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB - od 14. ledna počínaje budou na Novém Hrádku mše svaté ve všední den ve středu a v pátek (vždy od 18.00 hod.), večerní adorace (Nikodémova noc) ve čtvrtek. Děkujeme za pochopení.

  *NIKODÉMOVA NOC v době vánoční nebude.

  *SETKÁNÍ MLADÝCH V ČERVENÉM KOSTELCI se uskuteční v pátek 11. ledna. Podrobnosti viz plakát.

  *PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby.
  *ADORACE  NSO  – první pátek v měsíci a při večerní adoraci ´Nikodémova noc´. Na Borové
  a ve Sněžném každou neděli na závěr Mše svaté.
  *SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede Mší svatou, po domluvě lze i jindy.
  *MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede Mší svatou.

   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode