Ohlášky

 • 19.03.2018 09:11

  5. NEDĚLE POSTNÍ, 18. března

  *Pojištění kostelů a dalších církevních objektů   Sbírka této neděle je určena na pojištění církevního majetku.  Všem dárcům děkujeme za pochopení a finanční podporu.

   

  *PŘEDVELIKONOČNÍ SETKÁNÍ RODIN V ROKOLI  je připraveno na tuto neděli, 18. března. Celé rodiny a všechny zájemce zvou Schönstattské  sestry Mariiny. Začátek v 15.00 hod., podrobnosti na vývěsce.

      - několik obrázků ze setkání ve farní fotogalerii, zde...

   

  *NIKODÉMOVA NOC   Tichá adorace bude ve středu 21. března od 19.00 hod.

   

  *ÚKLID KOSTELA před Velikonocemi bude ve čtvrtek 22.března od 16 hodin.

   

  *KŘÍŽOVÁ CESTA  RODIČŮ S DĚTMI  bude v naší farnosti v pátek 23. března. Proběhne mimořádně již přede mší svatou, začátek v 17.30 hod.

   

  *TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ  proběhne v týdnu od 18. do 25. března jako příprava na diecézní setkání mládeže. To se uskuteční v sobotu 24. března 2018 v Hradci Králové. Program začíná v 9 hod. Pro mládež od 14 let. Další informace ve vývěsce a na diecézním webu.
   

  *LETNÍ ČAS  vstupuje v platnost příští týden, v noci na neděli 25. března  (letos Květná neděle).

   

  *“STŘECHA 2018“  Bližší informace o plánované opravě střechy farního kostela sv. apoštolů Pera a Pavla na Novém Hrádku naleznete na farním webu. Farní sbírka na tento účel bude v neděli 1. dubna 2018. Všem dárcům děkujeme!

   
  *Svátost smíření - pokaždé přede mší sv.; po domluvě lze i jindy.
  *ADORACE  PŘED  NEJSVĚTĚJŠÍ  SVÁTOSTÍ  OLTÁŘNÍ:
  Nový Hrádek: první neděli v měsíci na závěr mše sv.; Nikodémova noc.
  *Modlitba Růžence společně 30 minut vždy přede mší svatou.

  *PODĚKOVÁNÍ   patří všem našim farníkům, kteří nezištně a obětavě zastávají v našich farnostech a obcích různé práce a služby. Pán vám všem odplať!

   

 • 11.03.2018 22:15

  4. NEDĚLE POSTNÍ, 11. března

  *Pojištění kostelů a dalších církevních objektů  První letošní sbírka na tento účel je vyhlášena Biskupstvím královéhradeckým na příští neděli, 18. března. Všem dárcům děkujeme za pochopení a finanční podporu.

   

  *Situace čínských křesťanů v ČR   Česká biskupská konference vyzývá ve svém prohlášení ke spravedlivému vyřešení situace skupiny čínských křesťanů  v České republice. V nedělních přímluvách zazní při všech bohoslužbách text přímluvy. Pamatujme také v osobní modlitbě!
  Tématu se věnuje i poslední číslo Katolického týdeníku (č. 10).

    
  *NIKODÉMOVA NOC Tichá adorace bude ve středu 14. března od 19.00 hod.
   

  *KŘÍŽOVÁ CESTA EUCHARISTICKÁ  - v pátek 16. března po mši svaté. Všechny farníky zveme k této svátostné pobožnosti.

   

  *DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE  se uskuteční v sobotu 24. března 2018 v Hradci Králové. Program začíná v 9 hod. Více:  https://www.bihk.cz/aktuality/kalendar-akci/7738-hradec-kralove%3A-diecezni-setkani-mladeze.html.
  Pro mládež od 14 let.

   

  *Krokodýl aneb můžeš růst – knížka P. Marka Dundy, která nabízí 36 impulsů pro růst lásky k Bohu i bližnímu. Vydal A.M.I.M.S. ŘK farní úřad Vranov nad Dyjí. Vyzvedněte si v sakristii. Zdarma.

   

  *Svátost smíření - pokaždé přede mší sv.; po domluvě lze i jindy.
  *ADORACE  PŘED  NEJSVĚTĚJŠÍ  SVÁTOSTÍ  OLTÁŘNÍ:
  Nový Hrádek: první neděli v měsíci na závěr mše sv.; středa: Nikodémova noc.
  *Modlitba Růžence společně 30 minut vždy přede mší svatou.

  *PODĚKOVÁNÍ   patří všem našim farníkům, kteří nezištně a obětavě zastávají v našich farnostech a obcích různé práce a služby. Pán vám všem odplať!

  ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎

   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode