7. července 2019 – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

07.07.2019 11:06

*“KUP SI SVOJI ŠABLONU“  - V tomto roce proběhne finální etapa opravy střechy farního kostela na Novém Hrádku. Potřebné finanční prostředky bychom rádi zajistili také s pomocí vás, farníků. Každý, kdo přispěje na dokončení oprav částkou nejméně 3.000 Kč, dostane malou měděnou šablonku, certifikát dárce a rovněž i potvrzení pro daňové účely. Děkujeme všem dárcům za podporu celého díla!
Sbírka na dokončení opravy střechy z minulé neděle vynesla na Novém Hrádku 15.386 Kč.  Děkujeme  vám všem!

*NIKODÉMOVA NOC  bude ve čtvrtek 11.  července od 21.00 hod.;  tichá adorace 30 minut,
na závěr svátostné požehnání. 

*“OTEVŘENÝ KOSTEL: úterý – neděle, 9 – 12 a 14 – 17 hod. Prohlídka kostela je doplněna komentovaným výkladem průvodce. Probíhá v červenci a srpnu.
Zájemci o službu průvodce se mohou i nadále hlásit v sakristii.

 

*OTISKY PRSTU NA SOCHU KORUNA SV. ANEŽKY ČESKÉ
  Přípravný výbor podzimní pouti do Říma připomíná možnost registrace farností, přejí-li si farníci dát své otisky na sochu Koruna svaté Anežky pro papeže Františka. Otisky prstu věřících budou pevnou součástí sochy, která pak bude papeži předána ve Vatikánu. Registrace farností je nutná pro zajištění distribuce archů ručního papíru, na který se budou otisky snímat.

Termín pro registraci farností je 18. červenec 2019. Po uzávěrce registrací bude zahájena koordinovaná distribuce zásilek materiálu pro snímání otisků.

*Součástí celé akce je i finanční sbírka, která dar doprovodí.  Z těchto prostředků Svatý Otec pomůže trpícím a potřebným v různých částech světa.


*BOHOSLUŽBY  NA NOVÉM HRÁDKU  – v čas letních prázdnin nebudou středeční mše svaté.


*PODĚKOVÁNÍ – všem vám, kteří v naší farnosti nezištně vykonáváte různé práce a služby.
*ADORACE  NSO  – první pátek v měsíci a v týdnu při večerní adoraci ´Nikodémova noc´.
Na Borové a ve Sněžném každou neděli na závěr mše svaté.
*SVÁTOST SMÍŘENÍ – pokaždé přede mší svatou, po domluvě lze i jindy.
*MODLITBA RŮŽENCE – společně 30 minut vždy přede Mší svatou. 

 

Zpět

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode