Ohlášky

 • 21.11.2015 22:35

  22. – 29. listopadu 2015

  Slavnost  JEŽÍŠE KRISTA  KRÁLE - O H L Á Š K Y
  22. – 29. listopadu 2015

  *Modlitba růžence – společně vždy ½ hodiny před každou mší svatou.
  *Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka – v den slavnosti hlavního patrona královéhradecké diecéze uctíme společně jeho památku – Mše svatá na Novém Hrádku v 18.00 hod.
  *Den Bible – sbírka na daný účel minulou neděli přinesla v naší farnosti celkem 2.818 Kč (Borová 295, Sněžné 530 a Nový Hrádek 1.993 Kč). Děkujeme dárcům a přejeme i jim hojná a požehnaná setkání s naším Pánem nad stránkami Písma Svatého!
  *Setkání nejmenších dětí a předškolákův pátek 27.listopadu od 16.30 hod. (do 17.30) u Vondřejcových.
  “Pojďte na faru – platí každou neděli a pro každého. Všichni jste zváni a vítáni!
  *Diecézní stolní kalendář 2016Církevní rok plný tradic – objednávejte si v sakristii do neděle 22. listopadu; 60 Kč/kus, platba předem!  (kalendář možno shlédnout na www.bihk.cz ).
  *Hnutí pro život ČR – vzadu v kostele je nejnovější číslo věstníku organizace, která dlouhodobě úspěšně bojuje za život nenarozených dětí a ochranu matek.
  *Poděkování vyslovujeme všem, kteří v naší farnosti i obci nezištně zajišťují mnohé práce a služby. Upřímné Pán Bůh odplať!
   

 • 14.11.2015 23:16

  15. – 22. listopadu 2015

  *Modlitba růžence – společně vždy ½ hodiny před každou mší svatou.
  *Den Bible je letos v neděli 15. listopadu. Rozhodnutím ČBK je vyhlášena sbírka a bude přečten dopis J. E. Dominika kardinála Duky OP.
  *ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB - od neděle 15. listopadu vždy v sobotu bude Mše sv. od 17.00 hod. a v neděli v 10.30 hod. střídavě na Borové a ve Sněžném. Výstav Nejsvětější Svátosti oltářní bude pokaždé na závěr nedělní Mše svaté
  (v pátek 13. listopadu již výstav nebude).
  “Pojďte na faru; od neděle 15. listopadu tam můžete po Mši svaté ještě pobýt ve společenství při kávě - v klidu a pohodě - i Vy. Všichni jste zváni i vítáni!
  *21. K-ples se uskuteční 21. listopadu v sokolovně v Novém Městě nad Metují, začátek v 19 hod. Výtěžek bude věnován na pomoc uprchlíkům v našem kraji.
  *Diecézní stolní kalendář 2016
  Církevní rok plný tradic – objednávejte si v sakristii do neděle 22. listopadu; 60 Kč/kus, platba předem!  (kalendář si můžete prohlédnout na www.bihk.cz ).
  *Hnutí pro život ČR – vzadu v kostele je nejnovější číslo věstníku organizace, která dlouhodobě úspěšně bojuje za život nenarozených dětí a ochranu matek.
  *Boční vchod do kostela bude i nadále otevírán  - tímto všechny zdvořile avšak důrazně žádáme, aby za sebou vždy zavřeli dveře. Děkujeme.
  *Poděkování vyslovujeme všem, kteří v naší farnosti i obci nezištně zajišťují mnohé práce a služby. Upřímné Pán Bůh odplať!
  Sobota 14. listopadu 2015, 16.15 hod.
  Vážení věřící,
  chci Vás informovat o výzvě předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky, aby se zítra (v neděli 15. listopadu) ve 12 hodin po dobu cca 3 minut rozezněly
  ve všech kostelech zvony
   na uctění památky obětí včerejších teroristických útoků v Paříži. (Prohlášení kardinála Duky je k dispozici na adrese https://tisk.cirkev.cz/z-domova/prohlaseni-predsedy-cbk-k-teroristickym-utokum-v-parizi/.)

  Prosím Vás, abyste se dle možností ve svých farnostech k této výzvě připojili, a zejména Vás prosím o modlitby za oběti zmíněných útoků i za solidaritu a mír v současném světě.

  S křesťanským pozdravem

  Mons. Josef Socha
  generální vikář

<< 91 | 92 | 93 | 94 | 95 >>

Kontakt

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Hradní 19
Nový Hrádek
549 22

731 128 641

Vytvořeno službou Webnode